Ile warta jest moja nieruchomość?

Jeżeli potrzebujesz wyceny nieruchomości, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz do kontaktu.

Doradztwo inwestycyjne

Ile warta jest moja nieruchomość?

Jeżeli potrzebujesz wyceny nieruchomości, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz do kontaktu.

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wyceną:

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
  • nieruchomości lokalowych (w tym: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych),
  • nieruchomości rolnych i leśnych,
  • nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, usługowych, biurowych, itp.),
  • ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Dobrze przeprowadzona wycena nieruchomości musi zostać zrobiona bardzo starannie, zachowując wszystkie normy

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomosci

Większość ekonomistów potwierdza tezę, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną z pewniejszych lokat. Zanim jednak inwestor podejmie decyzję o zakupie konkretnej nieruchomości konieczne jest sporządzenie wiarygodnego biznesplanu czy analizy opłacalności inwestycji.

Doradztwo inwestycyjne

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Zanim zainwestujesz swoje pieniądze w zakup nieruchomości ważne jest, żeby zbadać szczegółowo jej stan prawny. Choć wydaje się to dość oczywiste, nie każdy we własnym zakresie jest w stanie przeprowadzić analizę, mającą na celu wskazanie wszelkich potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne