Strona główna     –    Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomosci

Większość ekonomistów potwierdza tezę, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną z pewniejszych lokat. Zanim jednak inwestor podejmie decyzję o zakupie konkretnej nieruchomości konieczne jest sporządzenie wiarygodnego biznesplanu czy analizy opłacalności inwestycji.

Jak wygląda współpraca ze mną

Pomogę w przeanalizowaniu opłacalności zakupu działki, lokalu, domu ale i dużych obiektów komercyjnych czy nieruchomości, które mają potencjał inwestycyjny.

Co gwarantuję? Indywidualne podejście do każdej nieruchomości, rzetelną analizę stanu prawnego oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości. Dzięki kilkuletniej działalności w branży nieruchomości, w tym wycenie nieruchomości, analizie rynku i ocenie wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawię rzetelne informacje o nieruchomości i o jej najefektywniejszym wykorzystaniu.

Doradztwo inwestycyjne